89 wniosków mieszkańcy Konina zgłosili do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

Wśród nich są 24 projekty duże o wartości od 100.000 zł do 1.000.000 zł oraz 65 małych do 99.999,99 zł.

Teraz wnioski będą sprawdzone w urzędzie pod względem formalnym. Jeśli będzie trzeba coś w nich skorygować, pracownicy będą się w tej sprawie kontaktować z autorami. Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny, wnioski będą przekazywane do oceny właściwym wydziałom. Projekty rozpatrzone pozytywnie będą zakwalifikowane do głosowania, które odbędzie się we wrześniu.

Pula środków dziewiątej edycji KBO wynosi 3.092.000 zł. Kwota została podzielona na zadania małe i duże. Na duże przeznaczono 2.092.000 zł, na małe milion zł.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: