Aglomeracje łączą siły!

Dwie sąsiadujące ze sobą aglomeracje łączą siły! Dwa stowarzyszenia: Aglomeracja  Konińska i Aglomeracja Kalisko-Ostrowska podpisały porozumienie o współpracy. Zostało ono zawarte 12 kwietnia przy okazji spotkania dwóch zarządów w Koninie.

Celem partnerstwa są wspólne działania m.in. w zakresie: polityki społecznej, wsparcia seniorów, rozwoju kultury, sportu i transportu publicznego. Taka współpraca, jak podkreśla zastępca prezydenta Konina ds. gospodarczych Paweł Adamów, mogłaby się odbywać np. pomiędzy dwoma PKS-ami – kaliskim i konińskim.

Jesteśmy na dobrej drodze współpracy wymiany doświadczeń i wspólnych projektów. A kto wie,  może właśnie to spotkanie, to partnerstwo okaże się zalążkiem do powstania w przyszłości Aglomeracji Południowo-Wschodniej Wielkopolski – powiedział prezydent Konina Piotr Korytkowski. Prezydent jest jednocześnie prezesem zarządu Aglomeracji Konińskiej i wraz z wiceprezesem – starostą konińskim Stanisławem Bielikiem podpisał porozumienie. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska reprezentowali członkowie zarządu: Józef Podłużny – wójt gminy Godziesze Wielkie oraz Krzysztof Nosal – starosta kaliski.

Wyzwania, przed którymi stoimy są o wiele większe niż jedna gmina, jedno miasto,  jeden powiat czy nawet jedna aglomeracja, dlatego też uważam, że ta umowa o partnerstwie jest  przyszłością dla naszego regionu i ma rację  bytu. Nawet jeżeli żyjemy po sąsiedzku,  to nie wszystko o sobie wiemy. Wierzę, że to partnerstwo będzie dobrą platformą wymiany doświadczeń i  nowych działań pomiędzy naszymi aglomeracjami – powiedział Krzysztof Nosal.
_________
Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej obejmuje miasto Konin oraz 14 gmin powiatu konińskiego. Powstało w 2021 roku. Pełni także funkcję ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Jest to narzędzie, którego celem jest wsparcie rozwoju terytorialnego, ma ono służyć zrównoważonemu rozwojowi obszarów dużych miast i przyległych gmin (tzw. obszarów funkcjonalnych).

Podstawą utworzenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej było podpisanie w  dniu 19 lutego 2008 r. Porozumienia o współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (gminami i powiatami). W ramach porozumienia utworzono również Stałą Radę Współpracy Prezydentów, Starostów, Burmistrzów i Wójtów Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Od marca 2015 r. obszar funkcjonalny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska funkcjonuje w formie Stowarzyszenia i obejmuje 25 jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło zdjęć i tekstu: www.konin.pl

Udostępnij na: