Rusza kwalifikacja do służby wojskowej!

Do mieszkańców Konina docierać będą wezwania do stawienia się przez Powiatową Komisją Lekarską nr 2 w Koninie. Obowiązek stawienia się przez ww. Komisją ma każdy mężczyzna, który ukończył 19. rok życia, a nie dopełnił tego obowiązku wcześniej oraz kobiety – absolwentki kierunków studiów szczególnie przydatnych w wojsku.

Każda osoba, która otrzyma takie wezwanie ma prawny obowiązek zgłosić się pod wskazany w wezwaniu adres, mając przy sobie:
– dowód osobisty,
– dokumentację medyczną wskazującą na rozpoznanie choroby (w przypadku osób chorych i leczących się).

Osoby noszące okulary tego dnia bezwzględnie zabierają je ze sobą. W przypadku osób noszących soczewki kontaktowe prosimy o zabranie ze sobą pojemniczków z płynem do soczewek.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Koninie przyjmuje osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. oraz od 9 maja do 17 maja 2023 r. w godz. 8.00 – 16.30, w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3a w Koninie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 333) do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
– mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
– mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

osoby, które :
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności o którym mowa w art.64 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2023r. o obronie Ojczyzny przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

Kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny.
Osoby, które ukończyły 19 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

UWAGA!!!
Przypominamy, że niestawienie się do kwalifikacji wojskowej lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlega grzywnie, albo karze ograniczenia wolności (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy o z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny). Dotyczy to również mężczyzn, którzy urodzili się w 2004 roku, są mieszkańcami naszego miasta i do tej pory nie otrzymali wezwania do kwalifikacji wojskowej.

W każdym powyższym przypadku będzie sporządzany wniosek o doprowadzenie przez policję do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie (ul. 3 Maja 21) tel.  63-240-12-16 lub 63-240-10-14.

(Grafika – WCR KONIN)

Udostępnij na: