ANS wyróżniła aktywnych!

7 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych i statuetek studentom, którzy w roku akademickim 2022/2023 wyróżnili się aktywnością na rzecz uczelni.

Studentów nagrodzono za działalność naukową, artystyczną, w kołach naukowych i samorządzie studenckim, a także zaangażowanie na rzecz promocji uczelni, współpracy z zagranicą oraz aktywne uczestnictwo i wsparcie wydarzeń organizowanych na uczelni.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję!

Źródło: ANS w Koninie

Udostępnij na: