Tydzień Praw Dziecka w Koninie

Dzieci i młodzież konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wspólnie opracowywali pomysły, które zrealizują podczas zaplanowanego na 18-22.10.2021 r. Tygodnia Praw Dziecka w Koninie.
Jak informuje Agnieszka Gołębiowska – Koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych: młodzi ludzie zapoznali się z tematem praw dziecka, przygotowali działania do przeprowadzenia w szkołach, poznali też Społecznego Rzecznika Praw Dziecka przy TPD. Wyłoniono osoby do kontaktu z mediami oraz obsługi mediów społecznościowych, gdzie będą się pojawiały raporty z przebiegu akcji. Utworzony został wspólny dysk do wymiany materiałów, zbierania zdjęć, filmów i wniosków z akcji oraz czat do stałej komunikacji całej grupy. Bardzo dziękuję młodzieży za udział w spotkaniu!
Ważne terminy akcji:
13.10.2021 r. – przesłanie planów działań (najpóźniej 14.10. rano)
18-22.10.2021 r. – realizacja działań w szkole, kampania promocyjna działań
29.10.2021 r. – spotkanie podsumowujące, na którym młodzież opracuje prezentację wyników
19.11.2021 r. – spotkanie z prezydentem miasta, przedstawienie wyników w wybranej przez młodzież formie
Przypomnijmy, Miasto Konin stara się o tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom nadawanego przez Dyrektora Generalnego UNICEF Polska. To około dwuletni proces. Organizacja w Koninie Tygodnia Praw Dziecka jest jednym z działań zaplanowanych w związku ze staraniami o pozyskanie tytułu od UNICEF. Jak podkreśla Agnieszka Gołębiowska – 18 października rozpocznie się też badanie opinii dzieci i młodzieży w temacie praw dziecka.
W organizację Tygodnia Prac Dziecka w Koninie zaangażowani są: Stowarzyszenie M-Lab, Młodzieżowa Rada Miasta Konina oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: