„Atom dla samorządu” Czy energetyka jądrowa jest szansą?

Międzynarodowa Konferencja „Atom dla samorządu” Czy energetyka jądrowa jest szansą dla transformacji energetycznej regionów węglowych. Z pewnością atom nie jest jedynym rozwiązaniem, ale w obecnej sytuacji nie ma rozwiązania bez atomu. Atom to zielona, stabilna energia dająca miejsca pracy po węglu.

Atom duży czy mały (SMR)? Potrzeba jeszcze z 10 lat na rozwój technologii opartych o mały rozproszony atom, ale jest to rozwiązanie przyszłości, które może stać się elementem budowania samowystarczalności energetycznej samorządów. (Na świecie istnieją 22 bloki jądrowe w postaci komunalnych spółek energetycznych – USA, Niemcy, Finlandia, Niderlandy)

Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Udostępnij na: