Bezpieczniej na Zatorzu

Wniosek Krystyny Leśniewskiej, Radnej Miasta Konina dotyczący przesunięcia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szymanowskiego w Koninie został rozpatrzony pozytywnie i zostanie zrealizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie w najbliższym możliwym terminie.
Zakres prac będzie polegał na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do standardów technicznych wymaganych przy lokalizowaniu przejść dla pieszych (obniżenie krawężników na dojściu do przejścia oraz wyprofilowanie istniejącego chodnika). Po wykonaniu  wymienionych prac będzie możliwe malowanie oznakowania poziomego P-10 (oczywiście przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, co ma duże znaczenie na trwałość i jakość oznakowania) oraz oznakowanie znakami pionowymi D-6.

Udostępnij na: