Rekruci złożą przysięgę na Placu Wolności!

50 rekrutów 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (WBOT) złoży w sobotę (3 grudnia 2022) przysięgę wojskową. Uroczystość rozpocznie się w samo południe na Placu Wolności w Koninie.
Weźmie w niej udział: wojskowa orkiestra, kompania honorowa, klasy mundurowe z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie oraz Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Będzie stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie, a na zakończenie grochówka.
Przysięga wojskowa to zwieńczenie szkolenia. Wczoraj w Dolaszewie rekruci zdawali egzamin z pętli taktycznej będącej swego rodzaju przepustką do przysięgi.

To podsumowanie umiejętności, jakie kandydaci na żołnierzy muszą nabyć podczas szesnastodniowego szkolenia podstawowego. – Podczas egzaminu instruktorzy sprawdzają rekrutów m.in. pod kątem umiejętności strzeleckich, reakcji na kontakt ogniowy, nawigacji w terenie czy ewakuacji rannego z pola walki – informuje ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska z 12 WBOT.
Wszyscy zaliczyli egzamin i w sobotę w Koninie złożą przysięgę wojskową.
W związku z uroczystością w starym Koninie obowiązują tymczasowe zmiany w organizacji ruchu polegające na całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego placu Wolności, ulicy Krótkiej oraz ul. 3 Maja (odcinek od skrzyżowania z ulicą Kościelną). Nie można tam również parkować pojazdów. Ustawione zostało tymczasowe oznakowanie. Wszystko wróci do normy 3 grudnia w godzinach popołudniowych.

Fot: 12 WBOT / oraz własne zdjęcie poglądowe z pokazu musztry paradnej na Placu Wolności

Udostępnij na: