Budżet miasta i plany na 2023 rok

Budżet na 2023 rok, Wyprawka dla Konińskiego Malucha, Konińska Karta Mieszkańca, miejski program dopłat do wymiany pieców, nabór lokatorów do budowanego Domu Seniora – m.in. takie tematy podejmowane były na dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie  Miejskim w Koninie.

Prezydent Piotr Korytkowski rozpoczął konferencję od omówienia budżetu na 2023 rok. Będzie to jeden z tematów jutrzejszej sesji Rady Miasta Konina (28 grudnia). Projekt budżetu miasta na rok 2023 zakłada dochody w wysokości 594.202.962,43 złotych (co daje 106,91 % wielkości budżetu uchwalonego na 2022 rok) oraz wydatki na poziomie 588.070.180,69 zł. Dochody gminy wyniosą ponad 425 mln złotych, a dochody powiatu blisko 169 mln złotych. Planowana nadwyżka w kwocie 6.132.781,74 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. I prezydent, i skarbnik Ewelina Ostajewska-Szwankowska podkreślali, że to trudny budżet. – Nie poddajemy się, mimo że niejeden samorząd przy konstruowaniu budżetu staje przed poważnym wyzwaniem – zaznaczył prezydent. – Główną pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią  podatki i opłaty 240 mln zł tj. 40% budżetu ogółem, kolejną subwencja ogólna stanowiąca wartość 182 mln zł, tj. 31%. Dotacje celowe wartość 81 mln zł tj. 14% i pozostałe wpływy stanowiące 9% jak i dochody majątkowe 6%. – Należy zaznaczyć iż przez korekty Polskiego Ładu w przyszłym roku miasto straci ok. 20 milionów zł wpływów z podatku od osób fizycznych w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022. W perspektywie ostatnich  lat strata ta kształtuje się na poziomie 77 milionów zł – wyjaśniła Ewelina Ostajewska-Szwankowska.

Mimo trudnej sytuacji wszystkie działania miasta nakierowane będą na dokończenie już zaplanowanych inwestycji i w pełni wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Miasto zrealizuje 27 zadań inwestycyjnych, największe z nich to zadania przypadające do realizacji w ramach projektu, to m.in. rozbudowa stadionu im M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego i Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina – etap IV do realizacji w latach 2022-2026 na łączną wartość 25 milionów złotych.

„Wyprawka dla Konińskiego Malucha” to jednorazowe wsparcie rzeczowe rodzin z Konina w pierwszym etapie życia dziecka, niezależne od dochodu. Zgodnie z uchwałą Nr 843 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2022 r. urodzeni od 1 stycznia 2023 roku najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą witani pakietem powitalnym, w skład którego wejdzie: body, spodenki, czapeczkę, skarpetki i kocyk. Wszystko zapakowane w estetyczny worek ze sznurkiem. Warunkiem otrzymania wyprawki jest zamieszkiwanie obojga rodziców dziecka lub opiekuna faktycznego na terenie Konina oraz rozliczanie na rzecz miasta Konina podatków. Wyprawka będzie przyznawana na wniosek osób uprawnionych, składany w terminie do dwóch miesięcy od narodzin dziecka lub objęcia go opieką, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko trzeciego miesiąca życia. Realizacją zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.MOPR rozpoczął procedury zgodnie z prawem zamówień publicznych. W 2023 roku zaplanowano wyprawkę dla 300 dzieci.

Konińska Karta Mieszkańca ruszy 1 stycznia 2023 r. Mieszkańcy uprawnieni do jej posiadania będą mogli posługiwać się kartą wirtualną za pomocą aplikacji w swoim smartfonie lub tradycyjnie przy użyciu karty plastikowej. Wniosek o wydanie karty i przyznanie pakietów będzie można złożyć od 1 stycznia 2023 r. na dedykowanej stronie internetowej lub bezpośrednio w Punkcie Autoryzowanym na ul. Dworcowej 6 (Centrum Obsługi Pasażera MZK w Koninie) od 2 stycznia 2023 r. Punkt Autoryzowany obsługiwać również będzie Partnerów Programu.1 stycznia 2023 r. udostępniona zostanie strona internetowa www.konintumieszkam.pl, będzie też można pobrać aplikację na smartfona. Obecnie trwają testy systemu.

W 2023 r. kontynuowany będzie, wprowadzony w 2016 r. program dotacyjny dla mieszkańców miasta Konina na wymianę pieców starej generacji opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła. Na sesji w dniu 28 grudnia 2022 r. będzie rozpatrywany projekt uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji. W związku ze znacznym wzrostem cen projekt zakłada zwiększenie kwot dotacji, które będą wynosiły do 70% kosztów, jednak nie więcej niż:
– 8.000 zł w przypadku ogrzewania gazowego,
– 6.000 zł – w przypadku ogrzewania elektrycznego,
– 8.000 zł w przypadku ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej,
– 10.000 zł w przypadku ogrzewania w wykorzystaniem pompy ciepła.

Zwiększone kwoty dotacji mają zachęcić mieszkańców do wymiany „kopciuchów” co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Koninie. Na program w budżecie miasta Konina na 2023 r. zostało zaplanowane 350 tysięcy złotych.

W odpowiedzi na potrzeby partnerskiego miasta Czerniowce w Ukrainie Urząd Miejski w Koninie przygotowuje trzeci transport z darami. Chcemy przekazać m.in.:  agregat, śpiwory, polary, piece kominkowe, 64 piece typu koza, łóżka składane, 1000 koców ratunkowych, 3.000 świec.

Podczas jutrzejszej sesji radnym przedstawiona zostanie uchwała określająca zasady podnajmu lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku wielorodzinnym „Dom Seniora” w Koninie, w ramach programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”. Po zakończeniu inwestycji przy ul. Magnetytowej powstaną 32 lokale mieszkalne dla osób starszych oraz pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytkowania przez mieszkańców budynku.

Tekst: www.konin.pl

Udostępnij na: