By na mieście czysto było…

Miejmy nadzieję, że zima jest już w odwrocie…

Zamiatarki ruszyły w miasto, chwilę potrwa zanim zostaną zebrane te tony rozrzuconego piasku, ale każdego dnia będzie czyściej, zadbają o to pracownicy PGKiM Sp. z o. o. w Koninie…

Udostępnij na: