Cykliczne ćwiczenia to podstawa!

6 listopada strażacy z OSP KSRG Konin-Chorzeń zorganizowali kolejne wewnętrzne ćwiczenia. Tym razem tematy były dwa: postępowanie z różnymi rodzajami gazów oraz podstawowa stabilizacja pojazdów w przypadku zdarzeń drogowych.
Po części teoretycznej przyszedł czas na praktyce. Wykorzystano butle z gazem propan-butan do pozoracji pożarów gazów, metod podchodzenia do ognia wydobywającego się z rozszczelnionych butli, a także zaprezentowano różne właściwości tych substancji w stanie ciekłym i gazowym. Omówiono także złożone postępowanie z butlami z acetylenem i metody ich chłodzenia.
Na sam koniec stabilizowano na różne sposoby pojazd jednego z  druhów, a także w ramach rywalizacji strażacy zagrali w Strażacką Jengę. 😎

Źródło: OSP KSRG Konin-Chorzeń

Udostępnij na: