Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w formie papierowej należy składać w siedzibie MOPR przy ulicy Przyjaźni 5 w pokoju nr 18, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub w formie elektronicznej korzystając wyłącznie z profilu zaufanego.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. Data złożenia wniosku nie ma wpływu na wysokość dodatku. Nawet, gdy wniosek zostanie złożony na przykład w miesiącu lutym lub w marcu, wysokość dodatku będzie taka sama, jak przy wnioskach składanych w miesiącu styczniu 2022 roku.

Dodatek osłonowy przysługuje:
osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:
w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie przysługuje w przypadku wcześniejszego wpisania źródła ciepła (np. piec węglowy, kominek, piec kaflowy) do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Wypełnioną deklarację dotyczącą źródła ciepła można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska lub wysłać ją drogą elektroniczną (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Więcej informacji o CEEB.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5, pod nr telefonu: (63) 242 62 32 wew.: 625, 610, 662, 663, 664, oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

 

Udostępnij na: