Dom Seniora w Koninie

16 maja wmurowano kamień węgielny pod budowę Domu Seniora w Koninie przy ulicy Magnetytowej, na działce o numerze ewidencyjnym 2209 (obręb Przydziałki), powstanie tu budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem i infrastrukturą techniczną.

Inwestycję rozpoczęto w marcu 2022 roku,  a jej zakończenie planowane jest na  sierpień 2023 roku.

Wykonawcą jest  DEMOCO-Poland Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego, nadzór inwestorski prowadzi Zakład Budownictwa Ogólnego „ANIMAR” – Andrzej Kołodziejski (Konin), a autorem projektu jest Pracownia APA Forma – Remigiusz Rogoziński z Konina.

Łączne nakłady na inwestycję to około 20 mln zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Inwestycja będzie funkcjonować pod nazwą „Dom Seniora w Koninie”, co wskazuje na jej przeznaczenie w całości do użytkowania przez osoby w wieku senioralnym. Jednocześnie należy wskazać, że nie jest to placówka opiekuńcza i nie będzie związana z przepisami Ustawy o pomocy społecznej.

Przyjęte rozwiązania techniczne są ukierunkowane na stworzenie wygodnej i bezpiecznej przestrzeni życiowej dla osób starszych, mogących zamieszkiwać samodzielnie i realizować swoje pasje życiowe w obrębie nieruchomości. Jedno mieszkanie jest przewidziane do zamieszkania przez dwie osoby w wieku senioralnym, bez możliwości domeldowania kolejnych osób.

Budynek został zaprojektowany w formie dwóch przenikających się prostopadłościanów (cztero- i sześcio-kondygnacyjnego) z jedną klatką schodową, niepodpiwniczony, mieszczący na parterze pomieszczenia do użytku wspólnego o powierzchni 532,27 m² oraz na piętrach 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1519,04 m².

Obiekt został zaprojektowany bez barier architektonicznych, a dostęp do wyższych kondygnacji zapewniają dwie windy przystosowane do obsługi przez osoby z niesprawnościami. Obiekt wyposażony będzie w energooszczędne oświetlenie, podświetlenie elewacji oraz monitoring wizyjny.

Teren przynależny jest terenem częściowo ogrodzonym, w ramach którego znajdą się: wiata rowerowa, dwa podziemne i jeden naziemny zbiornik do retencjonowania wody deszczowej. Poza wygrodzeniem znajdzie się parking zewnętrzny (wjazd chroniony szlabanem), podziemne zbiorniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych, elementy małej architektury i zieleń oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy. Ma być tu również pięknie i nastrojowo, powstanie sad z licznymi nasadzeniami drzew i krzewów, trawnikami i alejkami spacerowymi, ławeczkami, będzie staw, wiata grillowa, altana, obiekty małej architektury, siłownia zewnętrzna, a wszystko po to by nasi Seniorzy cieszyli się jesienią życia w miłym zakątku naszego miasta.

W Europie Zachodniej takie budynki są już od dawna standardem, idea została przeszczepiona na koniński grunt będąc pionierskim projektem znakomicie wpisującym się w politykę senioralną naszego miasta.

Materiał promocyjny Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie

 

Udostępnij na: