Doradcy klimatyczni pomogą mieszkańcom Wielkopolski pozyskać środki finansowe!

W piątek 13 stycznia 2023 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie przy ulicy Zakładowej 4 odbyła się konferencja prasowa poświęcona podpisywanej w dniu wczorajszym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowie na dofinansowanie projektu LIFE AFTER COAL PL, związanej z wdrażaniem Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Planowana wartość realizacji projektu, który realizowany będzie w latach 2023-2031, to ok. 18 mln euro. Finansowanie projektu z NFOŚiGW w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie uzupełnienie montażu finansowego dla środków unijnych (60%), w przypadku wsparcia z których region w grudniu ubiegłego roku podpisał umowę z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), oraz wkładu własnego w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych instytucji zaangażowanych w projekt. W konferencji prasowej wzięli udział Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Jacek Bogusławski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego oraz Maciej Sytek, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie.

Efektem działań objętych projektem LIFE AFTER COAL PL ma być przede wszystkim redukcja emisji gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza, rozwój i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Te wszystkie cele i zadania będą elementem procesu sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej, tj. transformacji sprawiedliwej społecznie, ekonomicznie, gospodarczo i przyrodniczo.

Dla Wielkopolski Wschodniej ma trafić z tego programu 28 milionów złotych, środki te zostaną przeznaczone na stworzenie 36 etatów dla doradców klimatycznych, po jednym w każdej gminie i po dwóch w powiatach, w programie ujęci są także beneficjenci spoza tego regionu, są to Kalisz, Ostrów Wielkopolski i Wągrowiec.  Z założenia nie mają być to urzędnicy pracujący w standardowych godzinach pracy, lecz osoby mobilne dostosowujące swój harmonogram pracy pod oczekiwania społeczne, tak by spotykać się z jak największą liczbą mieszkańców, kołami gospodyń wiejskich, przedstawicielami OSP czy innych organizacji społecznych i wskazać im możliwości skorzystania z różnych programów i sięgnięcia po środki finansowe z nich, czy to z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czy z funduszy europejskich dla Wielkopolski, czy z Czystego Powietrza, czy innego źródła. Przeciętny Kowalski czy Nowak ma się dowiedzieć od nich o możliwości przeprowadzenia termomodernizacji budynków, wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne. Te wszystkie działania mają się przyczynić do redukcji emisji dwutlenku węgla o około 4 milionów ton rocznie i pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku.

Projekt ma wystartować w czerwcu tego roku i będzie podzielony na trzy etapy: 2,5 roku, 2,5 roku i 4 lata, doradcy klimatyczni zostaną przygotowani merytorycznie do pracy, jednym z elementów wsparcia będą studia podyplomowe. Doradcy klimatyczni mają wspomagać zainteresowanych pomocą przy wypełnianiu wniosków tak jak miało to miejsce przy projekcie związanym z doradcami rolniczymi.

Udostępnij na: