Dorobek konińskich turystów w muzeum

Oddział PTTK w Koninie, spadkobierca istniejącego w latach 1913-1916 konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, został zawiązany 26 marca 1953 r. To już kilka pokoleń żywej tradycji. W ramach jubileuszu 70-lecia działalności wernisaż wystawy dorobku tej konińskiej placówki, popularyzującej piękno Ziemi Konińskiej i zachęcającej do wędrówek, odbył się w Muzeum Okręgowym w Koninie 17 września 2023 r.

Otwierając ekspozycję Katarzyna Schellner, zastępca dyrektora Muzeum, podkreśliła zasługi pierwszych działaczy PTTK, którzy w powojennych warunkach zachowali dla potomnych materialne ślady historii tworząc Muzeum Regionalne PTTK w lewobrzeżnej części miasta. W 1967 r. zbiory muzealne zostały przekazane do tworzącego się wówczas w Marantowie Muzeum Zagłębia Konińskiego. Prezes Andrzej Łącki podziękował muzealnikom za wplecenie wystawy w Europejskie Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Zachęcił do oglądania historycznych plansz i bieżącego dorobku aktualnie działających kół i klubów oraz do specjalnie przygotowanej gry terenowej na orientację.

Odwiedzający wystawę nestorzy poczuli się docenieni i z łezką w oku wspominali koleżanki i kolegów, którzy wędrują po niebieskich połoninach. A młodzi z ciekawych eksponatów i kolorowych plansz wyczytali historię stowarzyszenia,
do którego należą. Wystawę „70 lat Oddziału PTTK w Koninie”, przygotowaną siłami członków PTTK pod kierownictwem kustosz Dagmary Frydrychowicz, można zwiedzać do 17 października w spichlerzu na I piętrze.

Źródło tekstu i zdjęć: www.konin.pl

Udostępnij na: