Działania WORD w Koninie w zakresie profilaktyki BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie oprócz swojej podstawowej działalności jaką jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzi również działalność oświatową w zakresie ruchu i transportu drogowego oraz inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach profilaktyki Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, WORD w Koninie jest wyposażony w salę w której można przeprowadzać pokazy edukacyjne.

Koniński WORD posiada na terenie swojej siedziby miasteczko ruchu drogowego w którym mogą być prowadzone akcje profilaktyczne oraz edukacyjne dla dzieci ubiegających się o kartę rowerową.

Nasz WORD posiada również  mobilne miasteczko ruchu drogowego, symulator zderzenia, dzięki którym może prowadzić swoje działania edukacyjne w terenie, tak jak podczas organizowanego w Koninie Pikniku Konińskiego Pyrka, gdzie mobilne miasteczko i symulator cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Działania te również są prowadzone w szkołach na terenie powatu konińskiego, słupeckiego, tureckiego i kolskiego. Wychodząc na przeciw zainteresowaniu organizacją tego typu akcji profilaktycznych koniński WORD oferuje wypożyczenie mobilnych miasteczek ruchu drogowego  zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego. Dla starszej młodzieży WORD oferuje pokazy i symulatory w oparciu o nowoczesne technologie. Zobaczmy kilka zdjęć z portalu www.turek.net.pl ze zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku akcji ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) pod tegorocznym hasłem brzmiącym „ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 22 września 2021 roku, gdzie dzieci mogły sprawdzić swoje siły przy pełnym wykorzystaniu sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych i swoją wiedzę ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Tego typu działania potwierdzają teorię, że dzieci najlepiej się uczą i przyswajają wiedzę podczas zabawy, edukacja przez zabawę to słowo klucz by stały się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego po zdobyciu karty rowerowej. Podczas tego typu akcji piesi i rowerzyści są zachęcani do korzystania z odblasków, które w wielu przypadkach są w stanie uchronić nas przed potrąceniem przez zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Obecnie mobilne miasteczko ruchu drogowego gości w Kole, później trafi do Kazimierza Biskupiego.

Tomek Biedziak

Źródło: WORD w Koninie, portal www.turek.net.pl

Udostępnij na: