Gdzie powstanie nowy Cmentarz Komunalny w Koninie? Ogłoszono przetarg na jego dokumentacje.

W najbliższym czasie powstanie w Koninie nowy Cmentarz Komunalny. Inwestycja jest potrzebna gdyż na obecnym cmentarzu miejskim przy Staromorzysławskiej, miejsc do chowania zmarłych pozostalo na kilka lat.

Wychodząc problemowi naprzeciw, Miasto Konin oglosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę cmentarza komunalnego w Koninie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Termin składania ofert to 2021-10-08 godz. 11:00. Termin wykonania zamówienia określony został na 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. (Postępowanie nr Z8/34934, znak sprawy: WP.271.10.2021, stan na 18.09.2021 r.).

A gdzie powstanie nowy cmentarz komunalny?

Miasto na ten cel przeznaczyło działkę o nr ewidencyjnym 312/2 obręb Maliniec, zlokalizowaną przy ul. Marantowskiej w Koninie.

Udostępnij na: