Głosowanie w KBO 2023 zakończone. Jak zdecydowali mieszkańcy?

6.799 osób oddało swoje głosy w tegorocznej edycji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Tradycyjnie drogą elektroniczną zagłosowała zdecydowana większość, bo 6606 osób. Natomiast w niedzielę, 18 września, w czterech punktach wyborczych pojawiły się 193 osoby.

Można było wybierać spośród 56 wniosków małych (do 99.999,99 zł) oraz z 12 dużych (od 100.000 do 1.000.000 zł).

Rozkład głosów na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Protokół z wyników głosowania zostanie przedłożony Prezydentowi Miasta Konina przez Miejską Komisję Wyborczą, a prezydent przedstawi Radzie Miasta Konina listę zadań rekomendowanych do realizacji w 2023 roku.

źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: