Henryk Drzewiecki z ogromnym poparciem radnych!

Na dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Henryk Drzewiecki został wybrany 37 głosami radnych (przeciw zagłosowało 2) wiceprzewodniczącym sejmiku. Został zgłoszony przez Platformę Obywatelską.

Henryk Drzewiecki będzie reprezentował Wielkopolskę Wschodnią w prezydium sejmiku!

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Henryk Drzewiecki wystartował z „jedynki” na liście Koalicji Obywatelskiej do sejmiku, zdobywając 12 684 głosów, (7,5%) i jedyny dla swojej formacji mandat we Wschodniej Wielkopolsce!

Henryk Drzewiecki będzie zasiadał w następujących komisjach:

1. Komisji Gospodarki jako wiceprzewodniczący
2. Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako członek
3. Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej jako członek

Udostępnij na: