Inauguracja Klas Akademickich w ANS Konin

7 listopada 2022 r. w Auli im. Jana A. P. Kaczmarka w Centrum Wykładowo – Dydaktycznym Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbyła się uroczysta Inauguracja Klas Akademickich ANS.

Po wysłuchaniu przemówienia inauguracyjnego uczniowie klas partnerskich z naszych szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida, Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego otrzymali z rąk Rektora Uczelni dr hab. Artura Zimnego Akty Immatrykulacji.

Wykład inauguracyjny pt. „Stres egzaminacyjny – co z nim zrobić?” wygłosiła Pani dr Edyta Łoboda – Świątczak. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu Gaudeamus igitur.

Źródło: www.konin.pl

Udostępnij na: