Inauguracja Roku Ekologicznego 2023/24 w MZGOK

8 listopada 2023 roku w siedzibie MZGOK Sp. z o. o. w Koninie przy ulicy Sulańskiej 13 odbyła się Inauguracja Roku Ekologicznego 2023/24, w której udział wzięli Prezydent Miasta Konina, Rada Nadzorcza MZGOK Sp. z o.o. , dyrektorzy szkół podstawowych z Konina i subregionu, nauczyciele przyrody, koordynatorzy edukacji ekologicznej oraz przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń.

Po przywitaniu przybyłych gości przez Henryka Drzewieckiego, Prezesa MZGOK oraz Piotra Korytkowskiego, Prezydenta Miasta Konina przyszedł czas na prelekcje i prezentację założeń programu.

Jako pierwsza głos zabrała Jolanta Staszak z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie z wykładem nt: „Racjonalna gospodarka odpadami jako forma ochrony klimatu”.

Zespół Młodych Ambasadorów Klimatu , koordynowany przez  Agnieszkę Gołębiewską zaprezentował zgromadzonym wykład nt.: „Udział młodzieży w realizacji Programu ochrony środowiska miasta Konina”.

Informację o konkursie ekologicznym „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki” w roku szkolnym 2023/2024” przedstawiła Magdalena Kowalczyk, Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Obsługi Klienta MZGOK Sp. z o.o.

Głos zabrała również Elżbieta Streker-Dembińska,  Dyrektor Techniczny w MZGOK, która przedstawiła działalność naszej spółki, jej osiągnięcia oraz źródła informacji na stronie internetowej dostępne dla zainteresowanych i nauczycieli w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

Z rąk prezydenta Korytkowskiego i prezesa Drzewieckiego przedstawicielki Młodych Ambasadorów Klimatu odebrały srebrną odznakę Ambasadora Czystego Środowiska, wręczający wyróżnili w ten sposób zaangażowanie młodych ludzi w nietuzinkowe działania proekologiczne.

W imieniu naszej spółki miejskiej zachęcam placówki oświatowe z Konina i regionu do udziału w tym ciekawym i jakże ważnym w kształtowaniu postaw ekologicznych konkursie u młodych ludzi, którzy niedługo staną się po nas gospodarzami naszej planety. Konkurs jest wart drodzy nauczyciele Waszej uwagi, a sam finał z grą terenową i bardzo fajnymi nagrodami w parku miejskim z pewnością ucieszy Waszych podopiecznych.

Warto się wybrać również na ciekawą wycieczkę ekologiczną do MZGOK i zobaczyć na własne oczy jak wiele zależy od nas samych oraz, że segregacja to żadna ściema i ma ogromny sens, by ograniczyć uszczuplanie zasobów naturalnych chroniąc jednocześnie środowisko przed składowaniem nieprzetworzonych odpadów komunalnych.

Udostępnij na: