Jeszcze przez cztery dni mieszkańcy Konina mogą zgłaszać wnioski do KBO!

Do końca marca mieszkańcy Konina, zgodnie z regulaminem, mogą składać swoje projekty do kolejnej edycji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wnioski można:
·        złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, poniedziałek-piątek w godz. od 7:30 do 15:30,
·        przesłać pocztą tradycyjną. Liczy się data dostarczenia wniosku – najpóźniej 31 marca do godz. 15:30,
·        złożyć drogą elektroniczną poprzez : https://eportal.kosit.konin.eu/ – do północy 31 marca. W dniu 31 marca urząd uruchomi telefon serwisowy KBO, pod którym osoby mające problem ze złożeniem wniosku drogą elektroniczną uzyskają pomoc:
tel. 63 240 11 92, email: hubert.zielinski@konin.um.gov.pl
Formularz wniosku do pobrania ze strony www.konin.pl (BIP) lub z www.kbo.konin.pl  (Regulaminu KBO – Formularze – Załącznik nr 1).
Dokument elektroniczny znajduje się na stronie : https://eportal.kosit.konin.eu/  w zakładce Katalog e-usług – Partycypacja społeczna.
Wnioski dzielą się na zadania małe do 99.999,99 zł i duże o wartości od 100.000 zł do 1.000.000 zł.
Pula środków przeznaczonych w ramach tej edycji KBO wynosi 3.092.000 zł. O tym, które projekty będą realizowane, dowiemy się we wrześniu po przeprowadzonym głosowaniu.
Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków!

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: