Jubileusz 25-lecia działalności MZGOK!

W piątek 10 maja 2024 roku Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie świętował 25-lecie działalności, uroczysta gala była doskonałą okazją do podsumowania drogi jaką przeszła nasza spółka miejska na drodze rozwoju do lidera w branży odpadowej.

Henryk Drzewiecki, Prezes MZGOK Sp. z o. o. w Koninie, po przywitaniu przybyłych gości i pracowników zakładu, przypomniał historię i rozwój zakładu, który został powołany 28 kwietnia 1999 roku przez Radę Miasta Konina jako jednostka budżetowa, by po 12 latach działalności stać się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym udziałowcem jest Miasto Konin, poza nim udziałowcami jest 36 samorządów z subregionu konińskiego. Nasza spółka miejska zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych z obszaru zamieszkałego przez ponad 370 tysięcy osób.

MZGOK jest jak już wspomniałem liderem w branży odpadowej w naszym kraju, a to zobowiązuje! Spółka prowadzi gospodarkę obiegu zamkniętego z ograniczeniem emisji do powietrza, wody i ziemi. Wypracowane przez lata zyski były inwestowane w nowoczesne rozwiązania, rozwój zakładu i dbałość o bezpieczeństwo i komfort pracujących tam ludzi. Warto zaakcentować, że tylko w ostatnich 5 latach nasza spółka miejska przeznaczyła na inwestycję aż 23 miliony złotych ze środków własnych!

Historia jest ważna, ale MZGOK nie zamierza spocząć na laurach i myśli o kolejnych inwestycjach i dalszym rozwoju, warto tu wspomnieć o planach budowy kolejnej instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych czy biogazowni.

Podczas gali jubileuszowej uhonorowano Jubileuszowymi Statuetkami 25-lecia pracy w MZGOK trzech pracowników, którzy związali swoje życie zawodowe z zakładem od momentu jego powstania, są to Maria Adamczyk, Katarzyna Andrzejewska i Henryk Zaręba.

Jubileuszowe Statuetki 25-lecia MZGOK za zaangażowanie w rozwój zakładu oraz kreowanie pozytywnego wizerunku zakładu przyznano Pawłowi Adamowowi, zastępcy Prezydenta Miasta Konina, Janowi Skalskiemu, byłemu dyrektorowi i prezesowi MZGOK, Michałowi Zawadzkiemu, Prezesowi PGKiM Sp. z o. o. w Koninie oraz Karolowi Byczykowi, członkowi Rady Nadzorczej MZGOK Sp. z o. o. w Koninie.

Podczas gali w sposób szczególny przez Kapitułę Odznaki Honorowej MZGOK zostali wyróżnieni złotymi odznakami Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina, Maciej Sytek, przewodniczący Rady Nadzorczej MZGOK oraz dwaj członkowie Rady Nadzorczej MZGOK Henryk Kuśmirek i Wojciech Staszak.  Doceniono ich zaangażowanie w kształtowanie relacji właścicielskich w spółce, sprzyjające podnoszeniu jakości pracy oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy, realizując misję dążenia do czystego Świata poprzez kompleksowe i proekologiczne gospodarowanie odpadami.

Prezes Drzewiecki poinformował zebranych, że z okazji przypadającego wczoraj Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej, na kontach bankowych pracowników naszej spółki miejskiej pojawi się pokaźna premia doceniająca ich codzienną ciężką pracę na rzecz zakładu i mieszkańców subregionu konińskiego.

Udostępnij na: