Kolejna interwencja w sprawie kamienicy Esse

Po raz kolejny prezydent Konina interweniuje w sprawie kamienicy Esse przy ul. Staszica 4.  W marcu tego roku Piotr Korytkowski wysłał do premiera Mateusza Morawieckiego pismo z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie wykreślenia budynku z rejestru zabytków. – Jako Prezydent Miasta Konina jestem zobligowany do podejmowania wszelkich działań, które doprowadzą do wyeliminowania zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Zależy mi również, aby po wielu latach doprowadzić do zakończenia paraliżu komunikacyjnego w tej części miasta oraz przywrócić pożądany ruch pieszy i samochodowy – napisał w piśmie prezydent.

Kamienica przy ul. Staszica 4 należy do prywatnych właścicieli.  W wyniku katastrofy budowlanej, która miała miejsce w 2018 roku, obiekt uległ znacznemu zniszczeniu i od tamtej pory ulega degradacji. Do głównych zagrożeń związanych z katastrofalnym stanem technicznym budynku należą m.in. spadające elementy konstrukcji stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także zagrożenie przewróceniem się jednej ze ścian kamienicy na znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynki mieszkalne i usługowe (m.in. przychodnia lekarska, apteka, lokale mieszkalne i handlowe). Miasto musiało zmienić w tej części miasta organizację ruchu samochodowego, pieszego i autobusowego, co wygenerowało dodatkowe koszty po stronie miasta i spowodowało spadki przychodów okolicznych przedsiębiorców.

Prezydent interweniował już w tej sprawie trzykrotnie u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz u Generalnego Konserwatora Zabytków. – Zwracam się do Pana Premiera o podjęcie stosownych działań, które doprowadzą do wykreślenia kamienicy przy ul. Stanisława Staszica 4 w Koninie z rejestru zabytków, co umożliwi właścicielom przeprowadzenie koniecznych prac rozbiórkowo-budowalnych i korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców tej części miasta – napisał Piotr Korytkowski w piśmie przesłanym do premiera.

Właściciele budynku prowadzili starania o wykreślenie kamienicy z rejestru zabytków. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odrzucił wnioski. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił obie decyzje – wyrok nie jest prawomocny. Minister w lipcu 2020 r. wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. – Naczelny Sąd Administracyjny dotychczas nie wydał wyroku w tej sprawie. Do czasu wydania prawomocnego wyroku Sądu, sprawa skreślenia z rejestru zabytków kamienicy przy ul. Staszica 4 w Koninie jest w toku – napisała w odpowiedzi przesłanej do prezydenta dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nawet katastrofalny stan techniczny budynku nie stanowi samoistnej przesłanki do jego skreślenia z rejestru zabytków. Zniszczenie struktury zabytków musi skutkować bowiem całkowitą utratą wartości zabytkowych obiektu, aby możliwe było jego skreślenie z rejestru zabytków. Wobec obaw co do potencjalnego zagrożenia tworzonego przez kamienicę przy ul. Staszica 4 w Koninie , pragnę przypomnieć, że obowiązek zabezpieczenia tego obiektu spoczywa na właścicielu nieruchomości (…) – czytamy w odpowiedzi.

Źródło tekstu: www.konin.pl / Fot. Airfotovideo z 2019 roku

Udostępnij na: