Dobre wieści z Zatorza…

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zatorze” otrzymała 7 000 zł na projekt „Na Zatorzu jest wesoło, mamy tu… zielono!” Będzie się więc działo znów pozytywnie na osiedlu, zwłaszcza, że to kolejne dofinansowanie zdobyte przez Spółdzielnię dla mieszkańców.

Kilka słów o projekcie:
Projekt koncentruje się na placu zabaw – miejsce nie jest przypadkowe. Plac zabaw to miejsce szczególne na każdym osiedlu, które bez wątpienia łączy pokolenia. To właśnie plac zabaw jest miejscem, w którym popołudnia spędzają dzieci z rodzicami, a coraz częściej z babciami i dziadkami. Biorąc pod uwagę postępującą w miastach betonozę wypierającą z przestrzeni publicznej zieleń nasz projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko osób zaangażowanych w ochronę środowiska, ale przede wszystkim oczekiwaniom naszych mieszkańców. Przy ich aktywnym udziale na każdym etapie wdrażania projektu w życie chcemy zagospodarować teren przy placu zabaw mieszczącym się przy ul. Karłowicza. Jest to największy a zarazem najczęściej odwiedzany plac zabaw na osiedlu Zatorze. Projekt z założenia jednoczy mieszkańców w każdym wieku: młodzież – na etapie projektu, seniorów i uczniów szkoły podstawowej na etapie realizacji, zaś spoiwem łączącym całość będzie niewątpliwie zbudowanie więzi międzypokoleniowej. Zaś wspólne zagospodarowanie w zieleń terenu wokół placu zabaw ma zwiększyć świadomość społeczności lokalnej o sile oddziaływania inicjatyw oddolnych na przedsięwzięcia podejmowane w ich otoczeniu – to nie dla nich, ale przede wszystkim z nimi, przy ich aktywnym udziale. Reasumując plac zabaw to nie tylko miejsce realizacji projektu, to przede wszystkim narzędzie służące zwiększeniu partycypacji społeczności lokalnej.

Źródło: fanpage SM Zatorze

Udostępnij na: