Kolejny projekt MPEC-u zakończony sukcesem!

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie zakończyło właśnie realizację projektu pn. „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”. Inwestycja realizowana była w latach 2020-2023, zacznijmy więc od początku.

W czerwcu 2020 roku wyłoniono wykonawcę I etapu projektu, dotyczącego budowy sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej. Jeszcze w tym samym roku zlecono projekt w zakresie przebudowy węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie, a konkretnie likwidacji węzłów grupowych na osiedlu Zatorze i Piłsudskiego. W kwietniu 2022 roku wyłoniono wykonawcę tej części inwestycji, którą została spółka ENERGOTERM z Torunia. Zakres prac obejmował  budowę indywidualnych węzłów ciepłowniczych oraz budowę i przebudowę sieci wysokoparametrowych w ramach likwidacji węzłów grupowych w latach 2022-2023. Zlikwidowanych zostało łącznie 8 węzłów grupowych (7 na osiedlu Zatorze, 1 na osiedlu Sikorskiego), a w ich miejsce powstało 29 węzłów indywidualnych. Łączna długość sieci objętej projektem wyniosła około 2,9 km, w tym długość sieci zmodernizowanej i wybudowanej około 2,4 km, a długość sieci likwidowanej około 0,5 km. Celem projektu było zmniejszenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji, a osiągniętym wskaźnikiem bezpośredniego rezultatu zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 2 730,33 GJ w ciągu roku, a także spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 060,55 Mg/rok.

A jakie z tego korzyści dla mieszkańców?

Według Sławomira Lorka, Prezesa MPEC-Konin – zrealizowana inwestycja umożliwi mieszkańcom dokładne rozliczanie ciepła na poszczególne budynki, a nie jak dotychczas zbiorcze. Dodatkowo będzie możliwa regulacja parametrów grzewczych niezależnie dla każdego budynku. I dodaje – w przypadku awarii, ciepła pozbawiony będzie jeden obiekt, a nie kilka jak dotychczas.

Warto w tym miejscu dodać, że MPEC-Konin otrzymał na to zadanie dofinansowanie ze środków UE w wysokości 4 126 757,96 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 035 990,53 zł. Projekt dotyczący przebudowy węzłów grupowych był finansowany w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– I co również warte podkreślenia: trakcie realizacji inwestycji konińskie osiedla często wyglądają jak duży plac budowy pełen głębokich wykopów okalanych barierkami ochronnymi, po zakończeniu i odtworzeniu terenu nie ma po tym śladu.
Staramy się by podczas przebiegu inwestycji jak najmniej i jak najkrócej generować utrudnienia dla mieszkańców, stąd też pora i miejsce ich realizacji są starannie przemyślane – podsumowuje prezes Lorek.

Materiał promocyjny

Udostępnij na: