Komunikat o uruchomieniu syren alarmowych!

Kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie informuje, iż w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz w celu upamiętnienia 105 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 27 grudnia 2023r. o godz. 16:40 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).
Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.
Udostępnij na: