Konin bardziej rowerowy…

Trwa budowa drogi dla rowerów na Alejach 1 Maja. To pierwszy etap prac w ramach projektu „Rowerowy Konin – droga dla rowerów na Alejach 1 Maja” z finansowaniem w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Dobiegają też końca prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową dla drogi dla rowerów o długości ponad 1,6 km.

Trasa będzie służyć rowerzystom  do poruszania się przez centrum miasta na osi wschód-zachód. Projekt zakłada budowę drogi dla pieszych o szerokości min. 2 m i drogi dla rowerów o szerokości 2 m. Nawierzchnia chodnika zaprojektowana została z kostki betonowej, a nawierzchnia drogi dla rowerów wykonana zostanie z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do końca roku powinien zostać zakończony pierwszy odcinek trasy polegający na przebudowie ul. Aleje 1 Maja w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku od ul. św. M. M. Kolbego do ul. R.Traugutta.
Cała dokumentacja projektowa wraz z realizacją I etapu wyniesie ponad 800 000 zł.

Pierwszy etap, nie znaczy ostatni… Jest nadzieja na realizację pozostałych etapów w ramach projektu „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”.

Źródło informacji i zdjęć: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: