Konin uczcił Światowy Dzień Inżyniera

Najpierw złożono kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci inżynierów i techników budujących Konińskie Zagłębie, wmurowaną w ścianę dzisiejszego Starostwa Powiatowego, a przed laty hotelu górniczego. Oddano hołd wszystkim inżynierom i technikom naszego regionu. Tak rozpoczęły się środowe (6 marca) uroczystości, obchodzonego od dawna Dnia Inżyniera, a od pięciu lat – Światowego Dzień Inżyniera.

Następnie przedstawiciele różnych dyscyplin inżynierskich spotkali się w Domu Kultury Oskard, w którym przed laty koncentrowało się życie kulturalne środowiska górniczego. Dziś te tradycje kontynuuje oskardowa Klubokawiarnia NOT.

Zebranych, wśród których obecni byli prezydent Konina Piotr Korytkowski, wicestarosta koniński Władysław Kocaj oraz prezes ZG NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, przywitał prezes regionalnych struktur tej organizacji Zbigniew Bajcar.

Spotkanie było okazją do wyróżnienia odznaczeniami regionalnymi i resortowymi najbardziej zasłużonych członków organizacji i stowarzyszeń technicznych. Odznakę honorową „Za Zasługi dla Miasta Konina” prezydent Piotr Korytkowski wręczył Zofii Kasprzyk (obecnie radną Rady Seniorów Miasta Konina) i Iwonie Gołębiowskiej. Paulinę Rachubę-Lutecką i Waldemara Roszaka Starosta Koniński uhonorował tytułem „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”.

Odznaczenia resortowe wręczyła też prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny. Złote odznaki honorowe NOT otrzymali: Radosław Łukasiewicz i Krzysztof Przybylski. Srebrne: Waldemar Roszak, Dariusz Rutecki i Sebastian Andrzejewski. Zarząd Główny SITG przyznał srebrną odznakę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Iwonie Gołębiowskiej. Przyjaciołom, mecenasom i patronom Rady FSNT NOT w Koninie Zbigniew Bajcar podziękował pamiątkowymi medalami. Otrzymali je: Ewa Mańkiewicz-Cudny, Jerzy Więckowski, Jerzy Ryguła, Roman Kowalak, Mirosław Pacześny i Henryk Drzewiecki.

W serdecznych słowach zwrócił się do przedstawicieli inżynierów i techników prezydent Konina Piotr Korytkowski, podkreślając wagę ich pracy i starań w rozwoju miasta i regionu. – Za nami wiszą czarno-białe fotografie Konina. Widać na nich, że gdyby nie inżynierowie i technicy nie byłoby to takie miasto. Pewnie nadal Konin liczyłby kilkanaście tysięcy mieszkańców, a dzięki waszym wysiłkom, wysiłkom waszych poprzedników, żyjemy dziś w pięknym mieście – powiedział prezydent Piotr Korytkowski. Gratulacji i życzenia złożył też wicestarosta Władysław Kocaj.

Prezes ZG NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny w krótkim wykładzie przypomniała, że rok bieżący ogłoszony został przez tę organizację rokiem gen. Józefa Bema, który w roku 1835 w Paryżu założył pierwszą polską organizację techniczną – Polskie Towarzystwo Politechniczne.

Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpiły uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie: Hanna Pacześna – skrzypce i Julia Ładecka – fortepian.

Źródło tekstu i zdjęć: www.konin.pl

Udostępnij na: