Konin wśród „Samorządowych Liderów Zarządzania 2022”

Konin wśród finalistów ogólnopolskiego konkursu Związku Miast Polskich pt. „Samorządowy Lider Zarządzania 2022. Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”. Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie 24 miast, które zgłosiły 30 inicjatyw. Konin został zauważony za „Proces aktualizacji i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Konina plan 2020-2030 wraz z Zestawieniem Przedsięwzięć Strategicznych – Nowa Ścieżka Rozwoju 2020-2030”. Gala podsumowująca konkurs została zorganizowana w Tarnowie, a dyplom dla Konina odebrał zastępca prezydenta Witold Nowak.

Na konkurs wpłynęło 39 wniosków z 31 miast. Na podstawie ocen ekspertów wyłoniono finalistów konkursu. W kategorii miast na prawach powiatu wygrały Tychy, wśród miast będących stolicami województw: Lublin i Wrocław, w kategorii miast  i gmin wiejsko-miejskich przyznano cztery wyróżnienia. Tutaj szczegóły Związek Miast Polskich

Jak istotna dla nas wszystkich jest idea „otwartego rządzenia” nie trzeba przekonywać. Odważnie wdrażana pozwala budować odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie, zwiększać wiedzę i poczucie sprawczości obywateli, niwelować rozłam „my” i „oni”, czyli rządzący. Jak udowodnili laureaci i wyróżnieni w tej edycji, a także finaliści, wiele miast już dziś skutecznie włącza obywateli w proces zarządzania lokalnego – informuje Związek Miast Polskich.

14. edycja konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2022 – Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie” odbywa się w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmów Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

__________
Na zdjęciu: Maciej Aulak – dyrektor Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Katarzyna Rejniak – zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji  UM Konin oraz zastępca prezydenta Konina Witold Nowak  

Źródło tekstu i zdjęć: www.konin.pl

Udostępnij na: