Spotkanie w MPEC-Konin dotyczące cen ciepła

6 marca 2023 roku odbyło się spotkanie prezesa MPEC-Konin Sp. z o.o. z prezesami konińskich spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządcami budynków dotyczące nowych regulacji ustawowych w kwestii cen ciepła. Prezes Sławomir Lorek przedstawił mechanizm maksymalnej ceny ciepła wynikający z ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Określono zakres obiektów mogących skorzystać ze wsparcia określonego w ustawie, jak również poziomy wsparcia dla przykładowych obiektów. O godzinie 13:00 odbyła się również konferencja prasowa poświęcona regulacjom wynikającym z wyżej wymienionych ustaw oraz ich wpływem na ceny ciepła dla mieszkańców Konina.

Zapraszam do lektury materiałów dotyczących dzisiejszej konferencji prasowej:

Źródło: MPEC-Konin / zdjęcia własne oraz MPEC-Konin

Udostępnij na: