Miasto Konin przejęło dawny Hotel Central

Po uzyskaniu zgody Rady Miasta Konina w listopadzie 2021 roku Miasto Konin przejęło były Hotel Central, czyli 1/3 budynku hotelowego w centrum Konina. Pozostałą część zajmuje Hotel Konin. W ten sposób cały budynek ma teraz jednego właściciela.
30 marca prezydent Konina Piotr Korytkowski oraz Paweł Tokłowicz, pełnomocnik właściciela dawnego Hotelu Central – firmy Boryszew S.A., podpisali w ratuszu umowę zamiany.
W wyniku umowy, prócz dawnego Hotelu Central i terenu, na którym budynek stoi, Miasto nabyło prawo użytkowania wieczystego działek w Malińcu o powierzchni ponad 4,7 ha.
W zamian za to Boryszew S.A. stał się właścicielem nieruchomości w Malińcu wskazanych m.in. jako tereny produkcji przemysłowej. Chodzi o ponad 8,6 ha gruntu. Dodatkowo, ze względu na różnicę wartości nieruchomości, spółka musi dopłacić na rzecz Miasta ponad 600 tysięcy złotych.
– Mając do dyspozycji całą nieruchomość, możemy podejmować konkretne działania co do tego miejsca. I to już się dzieje, o czym w stosownym czasie będziemy informować – wyjaśnia prezydent.

Źródło: Konin. Tu płynie energia

Udostępnij na: