Miasto Konin walczy kolejny raz o środki na przebudowę mostu!

Przebudowa mostu na Trasie Warszawskiej – na ten cel po raz trzeci chcemy pozyskać pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wczoraj złożyliśmy dwa wnioski:
1 – Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci drogowo-mostowej na terenie Miasta Konina/całkowity koszt 72 miliony zł
2 – Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych w Mieście Konin/całkowity koszt 186 milionów zł
Jak widać zakres wniosków jest szerszy niż sama przebudowa mostu, ale każdy z nich obejmuje modernizację tego strategicznego obiektu. Bez wsparcia z zewnątrz nie będziemy w stanie wykonać tych prac z budżetu miasta.
Czemu most na Trasie Warszawskiej jest tak ważny?
🔵 Leży w ciągu drogi krajowej nr 92.

🔵 Brak przebudowy spowoduje jego całkowite wyłączenie z użytkowania.
🔵 W przypadku czarnego scenariusza, czyli wyłączenia mostu, utrudniony będzie ruch drogami krajowymi i wojewódzkimi nie tylko w obrębie miasta.
🔵 Mostem odbywa się ruch pojazdów z Autostrady A2 do terenów inwestycyjnych Konina.
🔵 Jest to alternatywne połączenie dla autostrady – w sytuacji awaryjnej na A2 może dojść do paraliżu komunikacyjnego na skalę ponadregionalną.
Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
Udostępnij na: