Major rezerwy Jan Sznajder przejął obowiązki prezesa

W dniu 27 kwietnia 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Konińskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP. Ustępujący ze względu na stan zdrowia Prezes ppłk rezerwy Wacław Pikus przekazał swoje zadania i obowiązki mjr rezerwy Janowi Sznajdrowi.

Zarząd Okręgowy ZIW RP zgodnie z przepisami nadał z dniem 27.04.2023 r. tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Kol. Wacławowi Pikusowi. Przyznając to zaszczytne wyróżnienie, składa uznanie za wieloletnią przynależność do Związku Inwalidów Wojennych RP oraz wdzięczność za owocną współpracę i pełnienie przez kilka kadencji funkcji prezesa Zarządu Oddziału w Koninie.

Źródło zdjęć i tekstu: www.konin.pl

 

 

 

 

 

Udostępnij na: