Młodzi aktywiści chcą kształtować przyszłość Konina!

Młodzi Ambasadorzy Klimatu kończą projekt innowacyjną polityką dialogu i partycypacji obywatelskiej dla Konina na co czekałem z niecierpliwością. Dziś z rąk konińskiej młodzieży odebrałem dokument pn. „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – Polityka dialogu i partycypacji obywatelskiej. Konin 2050” – napisał na swoim fanpage prezydent Korytkowski.

Ten dokument to dowód na niezwykłą aktywność i zaangażowanie młodych ludzi w kształtowanie przyszłości naszego miasta. Przyjąłem go z radością, gdyż jest on w pełni zgodny z naszymi wartościami i celami miasta.

Do napisania polityki wykorzystano doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu, gdzie młodzież z grupy MAK wykorzystywała różne formy i metody dialogu, które włączały różne grupy społeczne w dyskusję na temat działań na rzecz klimatu. Dokument jest rezultatem szerokiej partycypacji społecznej, w której wzięło udział 1600 uczestników.

Młodzi Ambasadorzy Klimatu (MAK) postulują wprowadzenie nowych metod dialogu, które stwarzają szersze możliwości swobodnej dyskusji, otwartej wymiany poglądów, twórczego rozwiązywania problemów, efektywnej współpracy i budowania więzi społecznych. Opracowali także szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie korzystania z już istniejących mechanizmów, które uważają za mające największy wpływ na podejmowane decyzje w mieście, takie jak inicjatywa obywatelska, lokalne projekty czy warsztaty strategiczne.

Ponadto, MAK proponują wprowadzenie nowych mechanizmów i form partycypacji, takich jak Szkolny Budżet Obywatelski, Bank Pomysłów, Bank Wspierania Partycypacji, Kawiarenka Obywatelska czy Chat z Prezydentem. Te inicjatywy mają na celu wspieranie rozwoju umiejętności i zdobywania doświadczenia przez młodzież oraz zmniejszenie dystansu między władzami a młodszym pokoleniem.

Dodatkowo, młodzi ludzie dążą do stworzenia Młodzieżowego Funduszu Klimatycznego, który umożliwi im podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Ten fundusz miałby zapewnić odpowiednie wsparcie, dostęp do wiedzy i zasobów, oraz tworzyć korzystne warunki dla aktywności na rzecz klimatu.

-Teraz nadszedł czas na działanie. Wspólnie z MAK będziemy pracować nad wdrożeniem tych zapisów. Ustanowimy specjalny zespół roboczy, który będzie promował dialog, współpracę i partycypację obywatelską na każdym etapie naszych dalszych działań. Przeprowadzimy proces konsultacji polityki z miejskimi radami mieszkańców oraz organizacjami pozarządowymi, zgodnie z zaproponowanymi przez was w dokumencie zasadami – napisał na swoim fanpage prezydent Korytkowski.

Udostępnij na: