MPEC-Konin w sieci AED 

Konińska sieć AED wzbogaciła się w ostatnim czasie o nowe urządzenie zakupione i zamontowane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Na parterze budynku przy ul. Gajowej zamontowane jest urządzenie – defibrylator, dzięki czemu można udzielić pomocy osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia, które może dotknąć zarówno pracowników, jak i klientów firmy.
Uprawnione osoby przeszły już stosowne szkolenie, a MPEC-Konin znalazło się na ogólnopolskiej mapie lokalizacji AED – „Ratuj z Sercem”.

Źródło: MPEC-Konin

Udostępnij na: