MZGOK Sp. z o.o. w Koninie na ogólnopolskiej mapie AED „Ratuj z sercem”!

Takie wiadomości lubię przekazywać! 2 marca br. dokonano rejestracji defibrylatorów będących własnością MZGOK Sp. z o.o. w Koninie w ogólnopolskiej mapie AED „Ratuj z sercem”. Jest to inicjatywa stworzenia w Polsce Mapy AED, czyli mapy najbliżej zlokalizowanych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (automated external defibrillator, AED). Celem projektu jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostępu do defibrylatorów, oraz uświadamiania konieczności niesienia pierwszej pomocy. Rejestracja w ogólnopolskiej bazie przyczynia się także to sprawnego działania tzw. „Łańcucha przeżycia u dorosłych”. Jest to schemat w medycynie ratunkowej odnoszący się do działań mających na celu zwiększenie przeżywalności u osób po nagłym zatrzymaniu krążenia. (więcej informacji można uzyskać na stronie projektu pod adresem:
https://www.ratujzsercem.pl/ )

W MZGOK Sp. z o.o. uprawnione osoby zostały przeszkolone w zakresie obsługi sprzętu, a defibrylatory zostały umieszczone w 3 lokalizacjach na terenie zakładu:
1. Portiernia MZGOK – przy wjeździe na teren Spółki
2. ZTUOK- nastawnia
3. ZMPO- kabina sortownicza

Obrazowe rozmieszczenie defibrylatorów na terenie MZGOK Sp. z o.o. przedstawia infografika.
Są to kolejne już działania Spółki z zakresu informowania i edukowania społeczeństwa. Tym razem w jakże ważne tematyce pomocy przedmedycznej i skutecznego przeprowadzania akcji ratowania ludzkiego życia.

Brawo MZGOK za włączenie się w tę ważną inicjatywę prospołeczną!

Źródło: MZGOK Sp. z o. o.

Udostępnij na: