O „rurze głosowej” słów kilka…

Parterowy dom ze zdjęcia wykonanego w 1990 roku jest jednym, jakich w czasach dzieciństwa Bohdana Kozickiego było w Koninie wiele, jednakże właśnie ten oraz znajdujące się w nim dwa sklepy panów Łęckiego i Święcickiego przyciągały ówczesną uwagę chłopca. Szczególne zainteresowanie u urodzonego w 1927 roku Bogusia wzbudzała pewna modyfikacja we wnętrzu jednego z nich. Otóż właściciel sklepu niejaki obywatel Łęcki zamontował „rurę głosową” – podobną do instalowanych na statkach, tudzież okrętach. W tymże wypadku wspomniana „rura” umożliwiała właścicielowi – niczym kapitanowi łączność pomiędzy sklepem, a znajdującą się na zapleczu masarnią. Wtedy owa modyfikacja w oczach Bogusia urastała do „cudu techniki” a obecnie wywołuje u Niego miłe wspomnienia.

Tadeusz Kowalczykiewicz

 

Udostępnij na: