Od 7 listopada dowody osobiste z odciskami palców!!!

KOMUNIKAT:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie informuje, iż w dniu 5 listopada 2021 r. (piątek) skrócony zostaje czas obsługi Interesantów w sprawach z zakresu wydawania dowodów osobistych. W tym dniu tylko w godz. od 7.30 do 11.30 możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, odbiór dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu itp.
Wynika to z konieczności wdrożenia nowej wersji systemu Rejestru Dowodów Osobistych niezbędnej do wydawania od dnia 7 listopada 2021 r. dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną – odciski palców.

Przy okazji kierowcom przypominamy, że plac Wolności jest znów w pełni przejezdny.
Wjazd od strony ul. Wiosny Ludów był tymczasowo zamknięty dla ruchu w związku z wystawieniem ogródków letnich. Teraz, kiedy zostały zdemontowane wrócił ruch w części wschodniej rynku.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: