XII Kwesta na Renowacje Konińskich Nekropolii została ogłoszona.

Towarzystwo Przyjaciół Konina od 2010 roku prowadziło kwesty na cmentarzach przy ulicy Kolskiej w Koninie. Z każdym rokiem przybywało grobów o wartościach artystycznych i nagrobków osób ważnych dla naszego regionu.
Z uwagi na trwającą pandemię XII Kwestę prowadzimy zdalnie na specjalne całoroczne konto kwestarskie 36 8530 0000 0000 1124 2000 0040 (BS Konin).
Pierwsze podsumowanie ogłosimy w styczniu 2022 r. Nagrobek żołnierza-ochotnika z 1920 r. Aleksandra Zawarzyna czeka na renowację.
Kwestę wspiera Społeczny Komitet Wsparcia Renowacji Konińskich Nekropolii. Dziękujemy członkom Komitetu za popularyzację idei ratowania cennych nagrobków.

Źródło: Towarzystwo Przyjaciół Konina

Udostępnij na: