Odbierz “KOPERTĘ ŻYCIA” w Spółdzielni Mieszkaniowej “ZATORZE”

Spółdzielnia Mieszkaniowa “ZATORZE” zachęca do odbioru “KOPERT ŻYCIA”.

Czym jest “KOPERTA ŻYCIA”?

To koperta przechowywana w lodówce zawierająca formularz z opisem historii choroby, listą zażywanych leków, przebytych operacjach, uczuleniach na leki, znajdziemy w niej również dane kontaktowe lekarza prowadzącego i członków najbliższej rodziny – informacjami niezbednymi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej.

Dane te są kluczowe w momencie braku kontaktu z pacjentem, gdy stracił przytomność lub jest z nim utrudniony kontakt, dane te mogą zaważyć na skuteczności udzielanej pomocy medycznej i dalszym rokowaniu w jego leczeniu.

Dla kogo “KOPERTA ŻYCIA”?

Szczególnie jest dedykowana dla seniorów, osób przewlekle chorych i mieszkających samotnie.

Odbierz “KOPERTĘ ŻYCIA” dla siebie lub bliskiej osoby.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zatorze”

ul. Noskowskiego 1A

email: sekretariat@smzatorze.pl

tel. (63) 242 03 78

Źródło: SM “ZATORZE” w Koninie

Udostępnij na: