Pakiet inspiracji w praktyce

Około 70 osób wzięło udział w dwudniowych (6-7 czerwca) warsztatach upowszechniających pn. „Pakiet inspiracji w praktyce”, zorganizowanych w ramach projektu „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?”.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się spotkaniem z Witoldem Nowakiem – zastępcą prezydenta Konina ds. społecznych oraz z Małgorzatą Koziarską-Sip – dyrektorką II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Koninie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele społeczności szkolnej II LO, w którym realizowany jest projekt oraz zespół projektowy. Odbyła się seria warsztatów kompetencyjnych oraz przedstawiających efekty wielomiesięcznej pracy metodą design thinking, które zawarte są w „Pakiecie inspiracji”.

Agnieszka Gołębiowska koordynatorka projektu opowiedziała o tym – „Jak stosować metodę design thinking we wprowadzaniu innowacji w szkole? Czyli historia naszego procesu projektowego”. Anna Hryniewicz z Fundacji Instytutu Edukacja Pro Futuro wprowadziła słuchaczy w świat neurobiologii i neurocepcji poprzez warsztat „Jak tworzyć bezpieczeństwo psychologiczno-emocjonalne w szkole?”. Sylwia Fuhrmann-Komar oraz Marceli Kwaśniewski z Fundacji Europejski Instytut Mediacji dzielili się swoimi doświadczeniami z mediacji rówieśniczej w warsztacie „Jak postępować w sytuacjach konfliktu między uczniami?”.

Słuchacze zapoznali się z trzema innowacyjnymi rozwiązaniami wypracowanymi przez trzy zespoły projektowe w ramach procesu design thinking:
– Bartek Michalak z zespołu Długoterminowa inwestycja przedstawił Dziennik Nauki, który był odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i wyzwanie projektowe „Jak jaśniej i przejrzyściej komunikować uczniom wymagania edukacyjne?”,
– Laura Śmigielska z zespołu Słowotwórcy zaprezentowała Dziennik Samorozwoju, którego zadaniem jest pomóc uczniom wzmocnić ich poczucie własnej wartości,
– Witold Nowak z zespołu Stres i kropka zapoznał wszystkich z prototypem rozwiązania służącym stworzeniu przestrzeni obniżającej stres uczniów – Oasis Room.

7 czerwca to drugi dzień warsztatów, podczas którego odbyła się kolejna seria warsztatów kompetencyjnych oraz przedstawiających efekty wielomiesięcznej pracy metodą design thinking, które zawarte są w Pakiecie inspiracji:
– Oktawia Gorzeńska z Projekt Zmiana przedstawiła wykład „Jak prowadzić proces nauczania w ciekawy i włączający uczniów sposób?”,
– Anna Leśna-Szymańska z Martą Kubicką i Weroniką Ceglarek z Konińskiej Spółdzielni Socjalnej Spektrum w interaktywnym doświadczeniu wprowadziły w świat wyzwań i trudności rozwojowych dziecka, m.in. przejawiającego zachowania trudne, zachowania niepożądane.

Uczestnicy zapoznali się z dwoma ostatnimi innowacyjnymi rozwiązaniami wypracowanymi przez dwa zespoły projektowe w ramach procesu design thinking. Bartosz Michalak oraz Agnieszka Gołębiowska – koordynatorka projektu, którzy przyłączyli się do zespołu Dream Team przedstawili platformę wymiany doświadczeń nauczycieli Wymiennikownia, która była odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i wyzwanie projektowe „Jak pomóc nauczycielom wdrożyć nowe interaktywne i angażujące metody pracy?”. Małgorzata Koziarska – Sip dyrektor II LO w Koninie oraz Sławomir Maciejewski z zespołu Sens w relacji zaprezentowali aplikację Młodzieżowa Aktywizacja Serca, której zadaniem było poprawić relacje między uczniami w szkole poprzez zapewnienie uczniom możliwości nawiązywania bliskich, osobistych relacji z rówieśnikami.

Warsztatom towarzyszyła interaktywna wystawa „Można inaczej” inspirująca do refleksji nad zmianą w szkole. Na koniec wszystkich warsztatów przeprowadzono ewaluację zaprezentowanych metodyk i scenariuszy poprzez wypełnienie ankiety w formie formularza online.

_________

Projekt realizowany jest przez Miasto Konin, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Konińskie Stowarzyszenie Spółdzielni Socjalnych SPEKTRUM oraz Newschool AS w Oslo – to agencja edukacyjna, specjalizująca się w projektowaniu procesów edukacyjnych. Termin realizacji 04.2022-12.2023.

Projekt „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?” jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa. Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Źródło zdjęć i tekstu: www.konin.pl

Udostępnij na: