PGKiM Sp. z o. o. zainstalowało panele fotowoltaiczne

PGKiM Sp. z o. o. dołączyło do grona spółek miejskich, które zainstalowały na swoim terenie panele fotowoltaiczne  i korzystają z OZE do zasilania własnych obiektów w energię elektryczną.
Przy drastycznie rosnących cenach energii elektrycznej inwestycja tego typu wydaje się całkowicie uzasadniona. Inwestycję wykonano w formule zaprojektuj i wybuduj ze środków własnych spółki, jej wartość wynosi 185 000 zł netto, a jej wydajność to 50 kWp.
Warto przypomnieć, że w  2022 roku PGKiM Sp. z o.o. w Koninie powiększyło swój tabor samochodowy o dwa nowe w pełni elektryczne pojazdy, spełniając tym samym wymagania zawarte w ustawie o elektromobilności (część pojazdów wykorzystywana do odbioru odpadów musi być zasilana paliwami alternatywnymi).
Nowe pojazdy to Ople Vivaro–e z kategorią N1 czyli służące do przewozu ładunków. Wyposażone w akumulatory o pojemności 75 kWh co zgodnie z deklaracją producenta pozwoli na zasięg ok. 300 km na jednym ładowaniu.
Pojazdy są wykorzystywane głównie do odbioru worków z odpadami segregowanymi oraz przy opróżnianiu koszy ulicznych na przystankach komunikacyjnych.

Źródło: PGKiM Sp. z o. o. w Koninie

Udostępnij na: