Zapraszamy organizacje do zgłaszania kandydatur do KRDPP na lata 2023-25

W związku z zakończeniem kadencji Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (KRDPP), zapraszamy organizacje do zgłaszania kandydatur do KRDPP na lata 2023-25. Termin zgłoszeń upływa 16 stycznia.

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jest organem konsultacyjno-opiniodawczym mającym na celu kreowanie współpracy samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na terenie Miasta Konina na rzecz jego mieszkańców.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Koninie, Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Wolności 1, 62-500 Konin. Zgłoszenia przyjmowane będą także drogą elektroniczną pod adresem rada.pozytku.publicznego@gmail.com

Na podstawie przesłanych zgłoszeń kandydatów przeprowadzone zostaną wybory do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Karta wyborcza zostanie przesłana poszczególnym organizacjom drogą elektroniczną na adres organizacji. Przedstawicieli organizacji w Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego wskazują spośród siebie kandydaci na członków Rady, zgłoszeni przez organizacje, którzy w głosowaniu jawnym uzyskają największą liczbę głosów.

Więcej szczegółów w zarządzeniu Prezydenta Miasta Konina: https://bit.ly/3X1GCDS

Udostępnij na: