Podsumowali projekt!

Miasto Konin we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Polskim Stowarzyszeniem Dachy Zielone oraz Norweskim Stowarzyszeniem na rzecz Zielonej Infrastruktury zorganizowało konferencję podsumowującą projekt pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, która odbyła się 25 kwietnia 2024 roku.

Celem konferencji było podsumowanie działań w ramach ww. projektu oraz transfer specjalistycznej wiedzy na tematy związane z adaptacją miasta do zmian klimatu, przedstawienie inwestycji realizowanych w naszym mieście. W konferencji licznie udział wzięli uczniowie konińskich szkół, co cieszy, bo to oni za niedługi czas przejmą we władanie naszą planetę i odpowiedzialność za jej istnienie!

Projekt pn.: „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”, realizowany jest w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, korzysta z dofinansowania o wartości prawie 8,7 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG oraz ponad 1,5 mln zł otrzymanego z budżetu państwa.

Udostępnij na: