Polsko-islandzkie kontakty geotermalne

W dniach 14-16 listopada gościliśmy w Koninie przedstawicieli branży geotermalnej z Islandii oraz pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii PAN w Krakowie. A wszystko to w ramach projektu KeyGeothermal „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Partnerzy projektu są wiodącymi instytucjami w branży geotermalnej w swych krajach. Skupiają ekspertów o dużym doświadczeniu i dorobku w zakresie badań, praktyki, a także działań szkoleniowych związanych z geotermią. Koordynatorem projektu ze strony islandzkiej jest Baldur Pétursson, natomiast kierownikiem projektu prof. Beata Kępińska z IGSMiE PAN, prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. Podczas roboczej wizyty w Koninie goście zwiedzili plac budowy ciepłowni geotermalnej na Pociejewie, Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (MZGOK Sp. z o.o. w Koninie) oraz bloki biomasowe w Elektrowni Konin (PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o.). W spotkaniach uczestniczył prezydent Piotr Korytkowski, prezes Sławomir Lorek wraz z pracownikami MPEC-Konin, prezesi firm zaangażowanych w realizację budowy ciepłowni geotermalnej: UOS Drilling S.A., Energy Solutions sp. z o.o., Proinsol sp. z o.o.

Nie zabrakło wymiany doświadczeń między stronami, a także dyskusji na temat przyszłości niskoemisyjnego ciepłownictwa opartego na źródłach geotermalnych. Program projektu obejmuje m. in. eksperckie wizyty studyjne, działania szkoleniowe oraz dzielenie się doświadczeniem i dorobkiem dotyczącym branży geotermalnej. Co warte podkreślenia, ponad 25% obywateli Unii Europejskiej zamieszkuje obszary, gdzie znajdują się zasoby geotermalne odpowiednie do ich zastosowania w ciepłownictwie (systemy c.o. działają w 22 krajach). Jest to duży potencjał, którego nie wolno nam zmarnować, by produkować czyste odnawialne ciepło.

Źródło tekstu i zdjęć: www.konin.pl

Udostępnij na: