Konin kandydatem do tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom UNICEF

W piątek 18.11.2022 r. Konin stał się oficjalnie miastem kandydującym do tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom nadawanego przez UNICEF Polska. Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina oraz Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska podpisali dzisiaj porozumienie, na mocy którego Miasto staje się uczestnikiem programu „Miasto Przyjazne Dzieciom”. Podpisanie porozumienia miało miejsce tuż po tym jak prezydent Konina wydał zarządzenie o wdrożeniu do użytku „Planu rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży w Koninie na lata 2021-2022 z perspektywą na lata 2023-2024”. Oba wydarzenia zbiegły się w czasie z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka obchodzonymi 20 listopada w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka – najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom.

-Najważniejszymi priorytetami rozwoju dziecięco-młodzieżowej polityki miasta Konina są: zwiększenie zaangażowania młodych w życie miasta, poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zmiana w kierunku nowej edukacji opartej na szacunku i empatii, budującej poczucie własnej wartości, samodzielności i kreatywności młodego człowieka oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i w ich lokalnym środowisku. Uczestnictwo w programie UNICEF Polska pozwoli nam zwiększyć skuteczność działań samorządu służących realizacji tych priorytetów a dzięki wdrożeniu Planu rozwoju działań na rzecz dzieci i młodzieży lepiej zintegrujemy, skoordynujemy i rozwiniemy działania służące poprawie warunków i jakości ich życia w naszym mieście – powiedział Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina.

Współpraca z UNICEF Polska została nawiązana przez prezydenta Miasta pod koniec 2019 roku z inicjatywy radnych Młodzieżowej Rady Miasta Konina. Jej przedstawiciele wspólnie z dorosłymi członkami Zespołu ds. realizacji projektu pracowali nad opracowaniem planu oraz jego konsultacją wśród swoich rówieśników, przedstawicieli samorządu, lokalnych organizacji pozarządowych, oświatowych i pomocowych – na podstawie wytycznych i we współpracy z zespołem UNICEF Polska.

-Przystąpienie do programu „Miasto Przyjazne Dzieciom” to dla samorządu wielkie zobowiązanie podejmowane przede wszystkim wobec dzieci i młodzieży. Oznacza ono realizowanie długofalowego planu działań, który obejmuje m.in. dostosowanie przestrzeni miejskiej, włączenie dzieci i młodzieży w procesy decyzyjne samorządu w sprawach ich dotyczących oraz podniesienie jakości usług i świadczeń na rzecz dzieci. Cieszę się, że władze Konina bez wahania podjęły się tego bardzo wymagającego zadania, które pozwoli na realną zmianę jakości życia młodych ludzi w mieście – powiedziała Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

Aby uzyskać tytuł miasto musi wypełnić podjęte w porozumieniu zobowiązania, m.in. wdrażania Konwencji o prawach dziecka na poziomie lokalnym oraz uczynienia dzieci pełnoprawnymi obywatelami miasta mającymi możliwość uczestniczenia w życiu społecznym oraz wpływania na działania i decyzje ich dotyczące.

-Przed nami opracowanie mechanizmów partycypacji dzieci w mieście, procedur dotyczących legislacji przyjaznej dzieciom oraz stworzenie platformy współpracy z partnerami – dodaje Agnieszka Gołębiowska, Kierownik zespołu ds. realizacji projektu, Koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych w Urzędzie Miejskim w Koninie.

Udostępnij na: