Porozumienie to klucz do sukcesu!

W ramach jednego z zadań Przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina przebudowana została sieć ciepłownicza na Wyspie Pociejewo. W jego zakresie napowietrzna sieć ciepłownicza została zastąpiona siecią preizolowaną (podziemną). Podczas realizacji robót wykonawca na potrzeby budowy zajął m.in. chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż drogi wyjazdowej z konińskiej giełdy równoległej do Trasy Warszawskiej. W ramach prac odtworzeniowych terenu na podstawie wniosku inicjatywy „Rowerowy Konin” oraz bezpośredniemu zaangażowaniu Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego doszło do porozumienia: Wykonawcy robót (firma ENERGOTERM z Torunia), Zarządu Dróg Miejskich w Koninie oraz MPEC-Konin, czego efektem jest powstanie odcinka ścieżki rowerowej wykonanego wcześniej z kostki brukowej a zastąpionej nawierzchnią asfaltową.
Ponadto przebieg ścieżki na wysokości przystanku autobusowego przy stadionie miejskim został zmieniony i zlokalizowany za wiatą przystanku.

Źródło: Konin. Tu płynie energia

Udostępnij na: