Potrzebujesz pomocy, a może wiesz kto jej potrzebuje?

Pełna mobilizacja służb w okresie jesienno-zimowym! Dzisiaj (28 października) podczas narady w konińskim urzędzie przedstawiciele m.in. służb mundurowych, medycznych, organizacji pozarządowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) i Urzędu Miejskiego ustalili zakres współpracy w ramach konińskiej akcji „Zima”.
– Wszyscy są przygotowani do tego, aby wspierać mieszkańców. Nasi pracownicy socjalni już zaczęli sprawdzać pustostany, ogródki działkowe, wiaty śmietnikowe, klatki schodowe, czyli miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Służymy pomocą, gorącym posiłkiem. Nasza stołówka wydaje ponad 200 posiłków dziennie, w tym 25 dla osób bezdomnych. Ciepłe schronienie można znaleźć w schronisku, noclegowni lub ogrzewalni – mówiła Małgorzata Rychlińska, dyrektorka MOPR w Koninie. Jak dodała – noclegownia posiada 55 miejsc, 15 schronisko i drugie tyle ogrzewalnia. Obecnie w placówce są  jeszcze wolne miejsca.

– Ogrzewalnia funkcjonuje od 1 października. Do dziś skorzystało z niej osiem osób, drzwi są dla potrzebujących otwarte. Jesteśmy zaopatrzeni i przygotowani, mamy odzież i żywność – zapewniła Bożena Gościmska, pracownica Noclegowni, Schroniska i Ogrzewalni dla osób bezdomnych w Koninie.

Jak wynika z danych MOPR na terenie miasta przebywają 124 osoby bezdomne, w tym 14 spoza Konina. Pracownicy socjalni, którzy monitorują miejsca ich przebywania informują i nakłaniają do korzystania przede wszystkim z gorącego posiłku oraz ze schronienia w noclegowni czy ogrzewalni przy ul. Ametystowej 1. – Zaczynamy każdego dnia od objazdówki wszystkich punktów newralgicznych. Mamy stworzoną mapę, gdzie przebywają osoby bezdomne. Staramy się te miejsca rano i po południu skontrolować, sprawdzić, czy jest potrzebna pomoc, czy może są chętni, by wrócić do noclegowni bądź trafić tam po raz pierwszy – wyjaśnia Igor Antecki, pracownik socjalny MOPR Konin.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego kupił specjalne pakiety żywnościowe wraz z kocem ratunkowym NRC dla osób potrzebujących. – To nowoczesne zestawy. Można spożyć ciepły posiłek, nie używając zewnętrznego źródła ciepła. W zestawie jest bowiem podgrzewacz termiczny, który po podgrzaniu żywności przez ponad dwie godziny utrzymuje temperaturę około 60-80 stopni Celsjusza. Planujemy zakup pakietów odzieżowych: czapka i rękawice polarowe, które chcemy przekazać pracownikom socjalnym i Straży Miejskiej – poinformował kierownik wydziału Paweł Figurski. Dodatkowo do przeszukiwania miejsc, w których mogą przebywać bezdomni służyć ma dron z kamerą termowizyjną.

Informacje o miejscach, w których udzielana jest pomoc osobom potrzebującym umieszczone są na plakatach rozmieszczonych w różnych częściach naszego miasta. – Apelujemy tez do mieszkańców Konina o szczególną wrażliwość na drugiego człowieka w okresie zimy – podkreśla Małgorzata Rychlińska.
W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Konina Zenon Chojnacki, przedstawiciele służb mundurowych: Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Urzędu Miejskiego, Noclegowni i Schroniska dla osób bezdomnych, Konińskiego Banku Żywności, Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: