Potrzebujesz pomocy lub wiesz kto jej potrzebuje?

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koninie prowadzą na terenie Konina akcję wydawania osobom będącym w kryzysie bezdomności „pakietów żywnościowych” przekazanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie.
W związku z trwającym okresem jesienno-zimowym po raz kolejny w Koninie prowadzona jest ,,Akcja Zima” mająca na celu ochronę najbardziej zagrożonych osób przebywających na terenie Konina przed skutkami chłodów.

Pracownicy socjalni we współpracy ze Strażą Miejską w Koninie, policją i Służbą Ochrony Kolei monitorują miejsca, gdzie najczęściej spotykają się i przebywają osoby bezdomne (działki ogrodowe, pustostany, piwnice, wiaty śmietnikowe) w celu nakłonienia ich do korzystania z doraźnej pomocy, przede wszystkim w formie gorącego posiłku, a także korzystania ze schronienia w noclegowni czy Ogrzewalni dla Bezdomnych w Koninie. Na terenie miasta rozmieszczone są plakaty z adresami i telefonami, gdzie osoby bezdomne, głodne lub potrzebujące wsparcia otrzymają pomoc. Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców z apelem o szczególną wrażliwość na drugiego człowieka w okresie zimy.

Źródło: Konin. Tu płynie energia / MOPR Konin

Udostępnij na: